Η Βασίλης Τσάρας και Συνεργάτες Μον. ΕΠΕ, με τον διακριτικό τίτλο Better Business Bureau SMLLC (ΒΒΒ), είναι μια ιδιωτική, ανεξάρτητη Συμβουλευτική και Εκπαιδευτική Εταιρεία της οποίας κύριοι πόλοι ενασχόλησης είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, με στόχο να βοηθήσει την Ελληνική και την Κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα να δημιουργήσει τους ηγέτες του αύριο. Αυτό το πετυχαίνει με τη μεταφορά και αξιοποίηση στη πράξη της διεθνούς εμπειρίας του ιδρυτή της, κ. Βασίλη Τσάρα και των κορυφαίων και παγκοσμίως αναγνωρισμένων ειδικών συμβούλων και εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται μαζί της και οι οποίοι κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Χαρακτηριστική είναι η μόνιμη συνεργασία με τον καθηγητή James Belasco, διακεκριμένο σύμβουλο επιχειρήσεων και Κυβερνήσεων (ηγετικό μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων «National Performance Review Task Force» που συστάθηκε το 1993 από τον Πρόεδρο Bill Clinton και τον Αντιπρόεδρο Al Gore για την αναμηχάνευση του τρόπου λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ), συγγραφέα διεθνών μπεστ-σέλερ και πετυχημένου επιχειρηματία με διεθνείς περγαμηνές. Επίσης, πέρα των ξένων εμπειρογνωμόνων, η ΒΒΒ συνεργάζεται σε ad hoc βάση, με περίπου 40 έγκριτους Έλληνες συμβούλους προσφέροντας συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής, εξαγωγών, ηγεσίας, διοίκησης & διαχείρισης αλλαγών, καθώς και μάρκετινγκ και πωλήσεων στους πελάτες της.

Για την επίτευξη των στόχων μας συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας σε όλους τους Κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και αναγνωρίσουμε τα δυνατά τους σημεία και τις πλέον σημαντικές για αυτούς ευκαιρίες, να τους φέρουμε αντιμέτωπους με τις επιλογές τους και να τους βοηθήσουμε να μεταμορφώσουν και απογειώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα αναπτύσσοντας τους ανθρώπους τους.

Όραμα/Αποστολή

Στην Better Business Bureau SMLLC εργαζόμαστε με πάθος για να βοηθήσουμε την Ελληνική και Κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα να δημιουργήσει τους ηγέτες του αύριο μέσα από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά της διεθνούς εμπειρίας των κορυφαίων και παγκοσμίως αναγνωρισμένων ειδικών και εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται αποκλειστικά με την εταιρεία μας.