a) Roubini Global Economics (RGE): http://www.roubini.com

Η RGE, είναι μια εταιρία παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα ανώτατα διοικητικά στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, ανεξάρτητων ή θεσμικών επενδυτών (hedge funds, asset management, real estate, κλπ), επί οικονομικών θεμάτων (διαχείριση επενδύσεων, risk management, αντιμετώπιση Χρηματοπιστωτικής Κρίσης, γεωστρατηγική ανάλυση, κλπ). Την εταιρεία αυτή ίδρυσε ο καθηγητής Nouriel Roubini, και με αυτήν, ο ίδιος και οι συνεργάτες του, συμβουλεύουν θεσμικούς επενδυτές, επιχειρήσεις, οργανισμούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κυβερνήσεις σχετικά με την λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε κρίσιμα οικονομικά και επενδυτικά θέματα. Μεταξύ των τελευταίων έργων της RGE είναι και η παροχή τεχνογνωσίας στην Αγγλική Κυβέρνηση (UK – Recession Crisis Team) καθώς και την αντίστοιχη των ΗΠΑ (The US – Policy Advisors – Summers and Geithner Team).

H BBB σε συνεργασία με την RGE προωθεί, οργανώνει και συντονίζει από κοινού ή εξ ονόματος της RGE Οικονομικά Συνέδρια, Συμπόσια, Εμπορικές Εκθέσεις, Ημερίδες, Ενδοεπιχειρησιακές και Ανοικτές στο Ευρύ Κοινό Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, προσφέρει στους Πελάτες της και ιδίως σε εκείνους που προέρχονται από μεγάλες εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων και από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Κυβερνητικές μονάδες, οργανισμούς και ιδρύματα, επιπρόσθετα των παραπάνω εκδηλώσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαβούλευση σχετικά με θέματα μακροοικονομικής, χρηματοπιστωτικής και νομισματικής πολιτικής, καθώς και στρατηγικής.

Επιπρόσθετα, η RGE προσφέρει συνδρομητικές υπηρεσίες και τροφοδοτεί τους πελάτες της με εμπιστευτική και άκρως αντικειμενική πληροφόρηση και ανάλυση επί οικονομικών θεμάτων σε μακροοικονομικό επίπεδο ενώ παράλληλα προσφέρει σε επιλεγμένους χρήστες στρατηγική θεώρηση για επενδυτικά θέματα που τους απασχολούν.

Η διαμόρφωση στρατηγικής καλύπτει τους παρακάτω άξονες:

 • Commodity Complex: Energy, Metals/Minerals; “Softs”
 • Currencies: Major/Funding; Commodity; Emerging Market
 • Rates: Government Bonds; Interest Rate Swaps; Asset Swaps
 • Credit: Corporate and Bank Credit
 • Equity Products: Country, Sector Indices
 • Emerging Markets: Sovereign Debt, FX, Government, Credit, Equity

Αναφορικά δε με το πώς αυτά προσφέρονται, σημειώνεται η παρακάτω προσέγγιση:

 • Offerings: Client & Market-Driven
 • Monthly: Asset-Class Publications
 • Quarterly: Cross-Market Asset Allocation
 • Event-Driven: Ad-hoc Publications, Calls and Economists assigned to your team, delivering actionable insight
 • Client-Driven: Investment actions from RGE Analysts

Ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς αφορά σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αναλύσεις, προβλέψεις και στρατηγικές.

Βεβαίως, πέραν των συνδρομητικών υπηρεσιών διοργανώνονται από την RGE συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, workshops, παρουσιάσεις, συζητήσεις σε roundtables, teleconferences και videoconferences τόσο με τον ίδιο τον Roubini, όσο και με άλλα στελέχη της RGE.

b) Richardson: http://www.richardson.com (Εκπαιδεύσεις και Αναπτυξιακή Καθοδήγηση Πωλητών).

Ο οίκος αυτός, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς εκπαιδευτικούς – συμβουλευτικούς οργανισμούς που ειδικεύεται: στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πωλητών, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, στην αναπτυξιακή καθοδήγηση, στις διαπραγματεύσεις, καθώς και στη λειτουργία ειδικών κέντρων αξιολόγησης πωλητών. Από το 1979 έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 3 εκατομμύρια επαγγελματίες των πωλήσεων και relationship managers σε όλον τον κόσμο. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2013 τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν ξεπέρασαν τα 300.000. Όλες οι εκπαιδεύσεις σχεδιάζονται εξ υπαρχής σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

H Richardson βοηθά τα στελέχη των πωλήσεων να αναπτύξουν την απόδοσή τους, προσφέροντας κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των επιχειρήσεών τους εργαστηριακά εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να πετύχουν τον ανώτατο ρυθμό ανάπτυξης μέσα σε ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με το εστιασμένο στις ανάγκες του πελάτη περιεχόμενο σπουδών και την μέθοδο αναπτυξιακής καθοδήγησης, να αποτελεί τον πυρήνα των υπηρεσιών της, η Richardson έχει αντίκτυπο σε κάθε στάδιο του κύκλου πωλήσεων. Η Richardson σχεδιάζει μια αναλυτική διδακτέα ύλη, η οποία μεταξύ άλλων περιέχει στοιχεία διοίκησης των πωλήσεων, τεχνικές της πώλησης, στρατηγική των διαπραγματεύσεων, εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και τεχνικές επαγγελματικών παρουσιάσεων. Τα μαθήματα γίνονται είτε μέσω σεμιναρίων (εργαστηριακά), είτε πρόσωπο-με-πρόσωπο, ή/και με ομαδική καθοδήγηση, μέσω e-learning, μάθηση μέσω τηλεφώνου και οπωσδήποτε, μέσω consulting.

Κύριες Προκλήσεις που αφορούν στην Καθοδήγηση των Πωλητών

 • Η καθιέρωση μιας προσέγγισης καθοδήγησης που δίνει έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία σε αντίθεση με τις διαταγές: Σήμερα, κυριαρχεί μία τάση ανάμεσα στους διευθυντές να διατάσσουν τα μέλη του προσωπικού να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές, αντί να επικοινωνούν με τα άτομα ώστε να τα βοηθήσουν να αναγνωρίσουν από μόνα τους τα σημεία που χρίζουν βελτίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην εξεύρεση μιας λύσης.
 • Η διεξαγωγή επίσημων αναπτυξιακών διαλόγων καθοδήγησης: Οι διευθυντές πρέπει να διεξάγουν πιο αναπτυξιακούς διάλογους καθοδήγησης που δεν αποτελούν μέρος των επίσημων αξιολογήσεων με σκοπό τη βελτίωση συγκεκριμένων συμπεριφορών βάσει των δεξιοτήτων που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Καθοδήγηση εν δράσει: Οι διευθυντές πρέπει να κατανοήσουν πως να παρέχουν κατάλληλη και αποτελεσματική καθοδήγηση «εν δράσει» (ήτοι όταν ο πωλητής ή ο ταμίας βρίσκεται στην έκθεση με πελάτες ή όταν ο διανομέας βρίσκεται καθ’ οδόν και ζητεί κάποιες οδηγίες).

c) James Belasco: http://www.belasco.com – Προγράμματα «Reinventing the Organization», Ηγεσίας και Διαχείρισης Αλλαγών.

Για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιων δράσεων συνεργαζόμαστε με τον διάσημο «γκουρού» της Ηγεσίας και της αναπτυξιακής καθοδήγησης, Dr. James Belasco, ο οποίος διετέλεσε καθηγητής μάνατζμεντ σε διάσημα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως Cornel, Duke και San Diego, και σύμβουλος διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων και συγγραφέα του μπεστ-σέλερ «Το Πέταγμα του Βούβαλου» το οποίο έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Belasco, διετέλεσε ηγετικό μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων «National Performance Review Task Force» που συστάθηκε το 1993 από τον Πρόεδρο Bill Clinton και τον Αντιπρόεδρο Al Gore για την αναμηχάνευση του τρόπου λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Με την βοήθεια του καθηγητή Belasco, η ΒΒΒ προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις επιχειρήσεις και ιδίως στο ανώτατο μάνατζμεντ, τόσο σε στρατηγικά θέματα, όσο και στη διαχείριση αλλαγών και την ανάπτυξη των μάνατζερ. Αυτό το επιτελούμε με τρόπο ώστε να συνάδει με το στρατηγικό πλάνο, την αποστολή και το όραμα, τόσο της επιχείρησης καθεαυτής, όσο και των ίδιων των μάνατζερ ως ανεξάρτητα άτομα και επαγγελματίες με όνειρα και φιλοδοξίες.

Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η συμβουλευτική παρέμβαση και το Coaching, που προσφέρουμε τόσο σε ομάδες εργασίας, όσο και σε προσωπικό επίπεδο (1:1), π.χ. του Προέδρου και της Ομάδας Διοίκησης.

 

d). Mark RaisonYellow Ideas LLC: http://www.yellowideas.com – Προγράμματα Δημιουργικής.

Με την εμπειρογνωμοσύνη του Mark Raison βοηθούμε τους πελάτες μας να ανακαλύψουν τα μυστικά της Καινοτομίας και της Δημιουργικότητας, τις τεχνικές μας για δημιουργικές συναντήσεις και επίτευξη των HyperBrainstorming και HyperCreativity. Το αδύνατο υπάρχει για να αμφισβητηθεί, και αυτό μπορεί να γίνει μέσω των δυναμικών και εμπνευσμένων σεμιναρίων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας σχετικά με τις μεθόδους και τα εργαλεία της δημιουργικότητας τα οποία είναι άμεσα εφαρμόσιμα και λειτουργικά!

Σήμερα, η καινοτομία και η δημιουργική αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Είναι πλέον απαραίτητο τόσο οι υπεύθυνοι όσο και οι συνεργάτες τους να κατανοήσουν ποια είναι τα «ελατήρια» της δημιουργικότητάς τους και να μπορούν να τα ενεργοποιούν εύκολα. Η δημιουργική διαδικασία μπορεί να δομηθεί και οι τεχνικές της δημιουργικής είναι απίστευτα δυναμικές! Η εποχή μας επιβάλει φρέσκες ιδέες, δυνατές και πρωτότυπες.

Η ΒΒΒ σε συνεργασία με τον Mark Raison βοηθά τους μάνατζερ να κατανοήσουν την πραγματική έννοια των όρων «καινοτομία» και «δημιουργικότητα», να μάθουν πώς να δομούν την προσωπική τους δημιουργική διαδικασία, να μάθουν τις τεχνικές του πώς να επινοούν περισσότερες ιδέες σε μικρό χρονικό διάστημα, να τολμήσουν να μετατρέπουν τις αυθεντικές τους ιδέες σε καινοτόμες λύσεις, και τέλος να οργανωθούν ώστε να είναι πιο δημιουργικοί στην καθημερινότητά τους.

e). Παροχή Συμβουλών σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον στρατηγό Gus Pagonis.

Με τον στρατηγό Gus Pagonis, έναν από τους κορυφαίους logisticians στο κόσμο, πολυβραβευμένου για τα επιτεύγματά του ως Chief Logistician κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου (Dessert Storm), βοηθάμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα τους με Στρατιωτική ακρίβεια. Ο στρατηγός Παγώνης πέρα από την στρατιωτική του εμπειρία, υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Sears Logistics Services, Inc. καθώς και επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας της Sears Roebuck & Co. υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες της Αλυσίδας Τροφοδοσίας και μοναδικό σημείο αναφοράς για τα Logistics όλων των εταιρειών του κολοσσού της Sears.

Συγκεκριμένα, με την βοήθεια του Gus Pagonis, βοηθούμε τους Πελάτες μας να μπορούν να αναλύουν τον ηγετικό κανόνα που χρειάζεται έτσι ώστε να λειτουργήσει μια επαρκής εφοδιαστική αλυσίδα βασιζόμενοι σε δύο μοντέλα που ο ίδιος ανέπτυξε για την προώθηση της επιχειρησιακής επιτυχίας αξιοποιώντας το τελευταίο οχυρό της επιχείρησης – την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα μοντέλα του «Supply Chain Pentagon» και «Three Star Leadership Model» προσφέρουν αληθινές και εφαρμοσμένες λύσεις, επιτυχημένες και στον στρατό αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Τα παραπάνω μοντέλα δίδουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στους τομείς αυτούς, λύσεις δοκιμασμένες και εφαρμοσμένες από τον ίδιο, λύσεις που έφεραν και φέρνουν αποτέλεσμα, τόσο στα πεδία των μαχών όσο και στον επιχειρηματικό στίβο, στη καθημερινή μάχη που βιώνουμε συνεχώς όλοι εμείς οι σύγχρονοι μάνατζερ.

Η προσέγγισή μας συνήθως περιστρέφεται γύρω από τα παρακάτω θέματα:

 • Οι τρεις πυλώνες στήριξης της στρατηγικής Ηγεσίας του Pagonis: Αλλαγή Κουλτούρας, Κλίμα & Συνθήκες Διοίκησης και Επικοινωνία.
 • Το σετ εργαλείων Ηγεσίας σε συνδυασμό με την χρήση «balance score card & dashboards» που ανέπτυξε ο Pagonis, ήτοι:
  • Μοντέλο «Supply Chain Pentagon».
  • Μοντέλο «Three Star Leadership».
 • Διοίκηση/στρατηγική σημείου κεντρικής διανομής.
 • Διοίκηση/στρατηγική περιφερειακών κέντρων διανομής.
 • WMS – SRM – διοίκηση/στρατηγική σχέσεων προμηθευτών.
 • Διοίκηση/στρατηγική κοστολόγησης μέσω διαδικασιών.
 • Αντίστροφα
 • Διοίκηση/στρατηγική αντίστροφου marketing (σχεδιασμός χαρτοφυλακίου, κλπ).
 • Εφαρμογές IT για όλα τα παραπάνω.
 • Τεχνικές Ανθρωπίνων Πόρων για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων.

Όταν αναφερόμαστε σε επαγγελματισμό και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των Logistics και ειδικότερα στην Ηγεσία και στη διοίκηση περίπλοκων έργων, επιχειρήσεων και μεγάλων οργανισμών, λίγοι άνθρωποι είναι καλύτεροι ή πληρούν καλύτερες προϋποθέσεις από τον Gus Pagonis, έναν απόστρατο στρατηγό τριών αστέρων του αμερικανικού στρατού. Ο στρατηγός Pagonis είναι ευρέως αναγνωρισμένος για τα επιτεύγματά του στα logistics, κατά την διάρκεια του πολέμου του κόλπου (επιχειρήσεις Desert Shield/Desert storm). Ως διοικητής υπεύθυνος των Logistics ήταν ενταγμένος στην δύναμη του στρατηγού Norman Schwarzkopf. Ο Pagonis λειτούργησε ως μοναδικό σημείο αναφοράς και επικοινωνίας και είχε την αποκλειστική ευθύνη όλων των Logistics (ανεφοδιασμός τροφίμων, πυρομαχικών, καυσίμων, καταλύματα, μεταφορά, εργολαβίες, κλπ) των στρατιωτών στον πόλεμο του Κόλπου. Η στρατηγική Logistics που ακολούθησε θεωρήθηκε διεθνώς ως ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά επιτεύγματα όλων των εποχών. Για το μοναδικό τρόπο που χειρίστηκε το έργο αυτό αλλά και για την ηγετική του δεξιοτεχνία ο William Gus Pagonis παρασημοφορήθηκε με το ανώτερο παράσημο τιμής από τον στρατηγό Norman Schwarzkopf αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση. Ο Pagonis υπηρέτησε τον αμερικανικό στρατό για 29 χρόνια και αποστρατεύτηκε το 1993 με το βαθμό του στρατηγού τριών αστέρων για να αναλάβει τη θέση του προέδρου της Sears Logistics Services, Inc. καθώς και τη θέση του επικεφαλής της εφοδιαστικής αλυσίδας της Sears Roebuck & Co.

Αποχώρησε από την Sears τον Απρίλιο του 2004 για να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της RailAmerica, Inc. (του μεγαλύτερου δικτύου σιδηροδρόμων μικρών αποστάσεων στον κόσμο). Τέλος, ο Pagonis είναι Πρόεδρος της Defence Business Board του αμερικανικού υπουργείου αμύνης και σύμβουλος του υπουργού επί θεμάτων logistics & εφοδιαστικής αλυσίδας των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

f). «Jack Trout & Partners» (http://www.troutandpartners.com) – Παροχή Συμβουλών σε θέματα Στρατηγικής Μάρκετινγκ, Branding & (Re) – Positioning.

Η εστίαση σε αυτήν τη συνεργασία αφορά αποκλειστικά σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών Μάρκετινγκ για τη σωστή χωροθέτηση και διαφοροποίηση μιας εταιρείας ή προϊόντος στην αγορά και στο «μυαλό» του πελάτη.

Οι σύμβουλοι της ΒΒΒ σε συνεργασία με τον Jack Trout βοηθούν τους Πελάτες μας να κατανοήσουν την ανάγκη για συνεχή διαφοροποίηση των προϊόντων και των προσφερόμενων από αυτούς υπηρεσίες προκειμένου να κερδηθεί ουσιαστική διαφορά από τους ανταγωνιστές τους.

Επίσης, τους βοηθούμε να υιοθετήσουν έναν σαφή τρόπο σκέψης, για να διαπιστώσουν το κατά πόσο ο ακολουθούμενος στρατηγικός τους σχεδιασμός, μπορεί να τους οδηγήσει στη κατάκτηση σεβαστού μεριδίου αγοράς. Ο λόγος είναι ότι μόνον η διαφοροποίηση από μόνη της είναι το «κλειδί» για να αποκτήσει μια επιχείρηση θέση υπεροχής ως προς τους ανταγωνιστές της και να γίνει έτσι ο ηγέτης στο κλάδο που λειτουργεί.

O Jack Trout είναι πρόεδρος της εταιρείας Trout & Partners, μιας από τις πιο έγκυρες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων διεθνώς με κεντρικά γραφεία στο Greenwich του Connecticut των ΗΠΑ και με παραρτήματα σε 13 χώρες. Ο Jack Trout διευθύνει και καθοδηγεί ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών του σε όλο το κόσμο. Η εταιρεία του έχει προσφέρει σημαντικό έργο σε πελάτες, όπως: AT&T, IBM, Burger King, Merrill Lynch, Xerox, Merck, Lotus, Ericsson, Tetra Pak, Repsol, KPMG Peat Marwick, Procter & Gamble, Southwest Airlines καθώς και σε άλλες εταιρείες του Fortune 500.

Ο Jack Trout είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 10 βιβλίων τα πλέον γνωστά των οποίων είναι τα: «Positioning: The Battle for Your Mind», «Marketing Warfare» που έχουν μεταφραστεί σε 16 γλώσσες, το «Bottom-Up-Marketing» καθώς και το περίφημο «The 22 Immutable Laws of Marketing».