1. Πώς μπορούμε να ενημερωνόμαστε για νέα προγράμματα που προκηρύσσονται και που αφορούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων;

a.   Επικοινωνώντας χωρίς καμιά υποχρέωση μαζί μας ή/και επισκεπτόμενοι την επίσημη  ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στη διεύθυνση: http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx καθώς και εκείνη του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» στο http://www.efepae.gr/frontend/index.php).

2. Θα μπορούσατε να μας πληροφορούσατε περισσότερο σχετικά με την ακολουθούμενη από εσάς μεθοδολογία σε ότι αφορά στην προσφορά από εσάς υπηρεσιών Συμβουλευτικής Μέντορα, Αναπτυξιακής Καθοδήγησης (Coaching), καθώς και Εκπαίδευσης/Κατάρτισης των Μελών της Ομάδας Διοίκησης;

a.    Βεβαίως! Είμαστε στη διάθεσή σας να σας επισκεφτούμε στα Γραφεία σας για μια δωρεάν παρουσίαση. Απλά πληροφορήστε μας πότε αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Στο μεταξύ, σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού μας χώρου, όπου και θα βρείτε πλήρη ανάλυση στα παραπάνω θέματα που σας απασχολούν.

3. Έχει η εταιρεία σας διεθνή εμπειρία, και εάν ναι, σε ποιες χώρες και για ποια αντικείμενα/υπηρεσίες;

a.   Βεβαίως και έχουμε! Για παράδειγμα, προσφέραμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής για την επιτυχή διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού και συγκεκριμένα των ΗΠΑ. Επίσης, έχουμε διοργανώσει σειρά πετυχημένων εταιρικών εκδηλώσεων για μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς  στην Κύπρο, Τουρκία και Ελβετία. Τέλος, μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων της Κύπρου, μια ενέργεια εκπαίδευσης και αναπτυξιακής καθοδήγησης περίπου 30 Κύπριων επιχειρηματιών και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών για την πετυχημένη διείσδυση των προϊόντων τους στις αγορές της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.