Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, υφιστάμενους και υποψήφιους. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν στο μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις των Πελατών μας προκειμένου αυτές να μπορέσουν να βρουν, να προσελκύσουν και να κερδίσουν νέους πελάτες, να διατηρήσουν αυτούς που ήδη έχουν, να δελεάσουν πρώην πελάτες να επιστρέψουν, και να μειώσουν το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών. Χαράζουμε για λογαριασμό των Πελατών μας την επιχειρηματική τους στρατηγική αναφορικά με την διαχείριση των Πελατειακών τους σχέσεων περιγράφοντας, μετρώντας και αποτιμώντας τις πελατειακές τους σχέσεις προκειμένου να γίνει εφικτή η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Στρατηγική Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Σύνδεση της χαραγμένης Επιχειρησιακής Στρατηγικής με την Επιχειρησιακή Λειτουργία και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Χάραξη του προσανατολισμού και σχεδιασμός των συστημάτων προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, διακράτησης, αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και της απόδοσης, αμοιβών-παροχών και τέλος της εκπαίδευσης και της ανέλιξης των εργαζομένων μέσα από πλάνα καριέρας, ώστε να δημιουργηθεί μια πολύ ισχυρή προωθητική δύναμη για την επιτελική λειτουργία της εταιρίας για να κερδίσει τα στοχευόμενα αποτελέσματα με μετρήσιμο τρόπο.