Ανάληψη των ως εκ του νόμου οριζόμενων Οικονομοτεχνικών Μελετών που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και         Δικτύων (κατηγορία Μελετών υπ’ αριθμ. 3, Τάξη Γ’, βάσει του          Μελετητικού Πτυχίου του ιδρυτή και μόνου εταίρου της ΒΒΒ με Αριθμό       Μητρώου: 6066).